| |

Елементи на аналитичната геометрия в равнината