| |

Лица на равнинни фигури

 

1

Наклоненото бедро ВС на правоъгълен трапец ABCD (AB || CD) служи за диаметър на окръжност, която пресича другото бедро AD в точки M и N. Да се докаже, че SABCD = SBMC + SBNC.

2

Даден е равностранният , в който е пресечната точка на медианите. Точката разделя страната в отношение 1:4, считано от върха , а правата пресича отсечката в точката . Нека . Да се намери лицето на триъгълника.