| |

Комбинаторика

 

1

В институт работят 67 човека. От тях 47 знаят английски език, 35 знаят немски език, а 23 знаят и двата езика. Колко човека не знаят нито английски, нито немски език?