| |

Степен

 

 

Корен n-ти (1)

 

Степен с реален коренен показател (1)

 

Ирационални уравнения, съдържащи по-висок коренен показател (0)

 

Логаритъм (1)

 

Показателни уравнения (1)

 

Показателни неравенства (0)