| |

Степен и логаритъм

 

 

Степен с реален степенен показател, показателна функция (1)

 

Логаритъм, логаритмична функция (1)

 

Показателни уравнения (0)

 

Показателни неравенства (0)

 

Логаритмични уравнения (1)

 

Логаритмични неравенства (0)