| |

Показателни и логаритмични уравнения и неравенства

 

1

Да се реши уравнението:

2

Да се реши уравнението:

3

Да се реши неравенството:

4 *

Да се реши уравнението:  

5 *

Решете уравнението:

6 *

Да се реши уравнението: