| |

Олимпиади и състезания

 

1 **

Да се намерят положителните решения (x1;x2;...;xn;y) на системата:

2 **

Да се реши уравнението: