| |

Рационални и ирационални неравенства

 

 

Неравенства от втора и по-висока степен, системи неравенства (0)

 

Дробни неравенства. Модулни неравенства (1)

 

Ирационални неравенства (0)

 

Разположение на корените на квадратния тричлен (0)