| |

Рационални изрази. Рационални уравнения

 

 

Рационални изрази (0)

 

Квадратни уравнения. Формули на Виет. Уравнения от по-висока степен (2)

 

Модулни уравнения. Дробни уравнения (0)