| |

Ротационни тела

 

 

Обем на призма и пирамида (1)

 

Ротационни тела. Цилиндър, конус. Обем на цилиндър и конус (0)

 

Сфера и кълбо. Обем на кълбо, лице на сфера (0)