| |

Пропорционални отсечки. Подобие

 

 

Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Свойство на ъглополовящата (0)

 

Теореми на Менелай и Чева (0)

 

Подобни триъгълници (0)

 

Подобности. Хомотетия (0)