| |

Стереометрия

 

 

Пресичане и успоредност, дължини на отсечки, мерки на ъгли (1)

 

Перпендикулярност (0)

 

Пирамиди и призми (0)

 

Разстояния и ъгли (0)

 

Приложение на вектори в стереометрията (0)