| |

Триъгълник. Четириъгълник

 

 

Приложение на вектори в планиметрията (0)

 

Синусова теорема, косинусова теорема (0)

 

Зависимости между елементи в триъгълник и четириъгълник (0)