Вход | Регистрация | Потребители

Решаване на квадратно уравнение

 

x2 + x + = 0